P

♪ PENNIES FROM HEAVEN (C)

||  C  Dm7 |  Em7 Ebdim |  Dm7    |  G7    |

|  C  Dm7 |  Em7 Ebdim |  Dm7    |  G7    ||

||  C7       |  C9       |  F         |  F / E7・Eb7 |

|  D7       |  D9        |  G7       |  G9         ||

||  C  Dm7 |  Em7 Ebdim |  Dm7    |  G7    |

|  C          |  E7         |  FM7  C7+  |  F6    ||

||  Dm7     |  Bb7(#11) |  Em7    |  A9       |

|  Dm7      | G7         | C         | (Dm7 G7) ||   

※コダワリ進行:終わりから11小節前、本来は

C7→FとなるがE7→F も美しい。            

♪ P.S.I LOVE YOU (E♭) 

  ||: E♭   / Cm7 A♭7|Gm7   C9|Fm7  B♭9 |Gm7(♭5)  C7 |
                                              
| F7       | Fm9  B♭7 【1カッコ】 E♭   F7  | Fm7  B♭7  :||
           

  【2カッコ】 E♭  D♭9 | E♭         ||(サビ) E♭7  B♭m7|E♭7 /  B♭m7 A7 |

  | A♭  D♭(E♭bass)|A♭/ G7 G♭7 | F7   Cm7 | F7 / Cm7 B7 |

  | B♭7   Edim | Fm7   B♭7 :||【3カッコ】 E♭    D♭9 |E♭(Fm7 B♭7)||

その他のカテゴリー